Welkom op de website van Stichting Ooievaarsbuitenstation ‘De Lokkerij’ Reestdal

prachtig gelegen in het dal van de Reest, het riviertje dat de grens vormt tussen de provincies Drenthe en Overijssel.

de witte ooievaar

Kom langs

Kom eens bij ons langs en bekijk de statige zwart-witte vogel met zijn lange, vuurrode snavel van dichtbij. Leer alles over zijn gedrag en leefwijze. Maak mee hoe de vogels op de grote nesten staan en hun jongen verzorgen. Zie hoe ze hoog in de lucht zweven op de opstijgende warme lucht, de thermiek. En hoor het luide geklepper waaraan de vogels elkaar herkennen en waarmee ze hun territorium afbakenen.

Kom bij ons langs zodat wij u het boeiende verhaal van de ooievaar kunnen vertellen!

Herintroductie

De herintroductie van de ooievaar in Nederland is een groot succes geworden. In de buurt van Meppel en De Wijk kun je grote aantallen dieren in de weilanden, in bomen of op paalnesten zien. En je vindt ze op de nesten bij particulieren, waar ze broeden en hun jongen grootbrengen.

Uiteindelijk is dat waar het om gaat: een vrije vogel die leeft en zich voortplant in de natuur.

De Lokkerij

De naam ‘Lokkerij’ heeft met ‘lokken’ niets te maken. Zij houdt verband met de familie Lokken, die in de boerderij waarin thans het ooievaarsstation gevestigd is, generaties lang het boerenbedrijf uitoefende. Lokkerij betekent dus: ‘de boerderij van Lokken.’

 

Sinds de start in 1981 hebben ruim driehonderdduizend belangstellenden De Lokkerij bezocht. Het station, dat geleid wordt door Frits en Els Koopman, heeft daarmee grote educatieve betekenis voor jong en oud. Kinderen in contact brengen met de levende natuur is van wezenlijk belang voor de toekomst van de natuur in Nederland.