Hoewel sommige van de destijds opgerichte ooievaarsbuitenstations zijn gesloten, functioneert De Lokkerij nog volop.

 

De naam ‘Lokkerij’ heeft met ‘lokken’ niets te maken. Zij houdt verband met de familie Lokken, die in de boerderij waarin thans het ooievaarsstation gevestigd is, generaties lang het boerenbedrijf uitoefende. Lokkerij betekent dus: ‘de boerderij van Lokken.’

De Lokkerij is een stichting geworden: Stichting Ooievaarsbuitenstation ‘De Lokkerij’ Reestdal

 

Stichting Ooievaarsbuitenstation ‘De Lokkerij’ Reestdal

  • heeft een belangrijke taak als ooievaarsasiel: zieke en gewonde ooievaars worden hier verzorgd tot ze weer kunnen worden vrijgelaten en terug kunnen in de natuur.
  • ziet het ook als haar taak om het publiek voor te lichten over de ooievaar en over de weidevogels in het algemeen. Alles over kenmerken, gedrag, leefwijze, voedingspatroon is te vinden in het kleine, maar goed voorziene infocentrum dat op de Lokkerij aanwezig is.
  • houdt de ooievaarspopulatie in het Reestdal in de gaten. Dit monitoren gebeurt in samenwerking met Stork door tellingen en het plaatsen van pootringen. Tijdens het ringen wordt tevens gekeken naar de gezondheidstoestand van de jonge ooievaars.

 

Lees meer over