Doelstelling van Stichting De Lokkerij:

 

ooievaar in Reestdal

 

ooievaar wordt gevoerd in opvang

 

 

 

 

  • het behouden en – indien nodig – bevorderen van de ooievaarspopulatie in Nederland in het algemeen en in Zuid-West Drenthe en Noord-Overijssel in het bijzonder

 

  • het op educatieve wijze een zo breed mogelijk publiek voorlichten over natuur en milieu en met name over de situatie van de ooievaarspopulatie in Nederland

 

  • het opvangen en verzorgen van zieke en gewonde ooievaars

 

  • het monitoren van de ooievaarsstand en hun gezondheid in het Reestdal in samenwerking met STORK