Hoe het was

Het is met de ooievaar lange tijd niet goed gegaan. In de jaren zestig werd het dieptepunt bereikt: De ooievaar was in Nederland vrijwel uitgestorven.
Wat was er aan de hand? Het gebruik van zware pesticiden zoals DDT had de weilanden zo goed als dood gemaakt. Klein dierlijk leven was er vrijwel niet meer en de vogels die daarvan afhankelijk zijn, waren verdwenen. Ook de ooievaar. Om de ooievaar weer te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Het werd een succes.

 

de witte ooievaar

 

Hoe het werd

Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt toe, er worden steeds meer jongen geboren en de broedgebieden breiden zich uit.

Er wordt gemakkelijk gezegd, dat de menselijke bemoeienis gestopt kan worden, omdat er nu weer veel ooievaars zijn, te veel beweren sommigen zelfs. Dit is echter zeer de vraag, want de ervaring leert dat het evenwicht wankel is.

Daarom wordt er nu ingezet op het behoud van de ooievaar als Nederlandse broedvogel. Om dit te bereiken richt Vogelbescherming Nederland zich samen met andere organisaties vooral op biotoopherstel. Een aantal ooievaarsstations is nog steeds actief in eigen omgeving.

Om belangrijke werkzaamheden zoals monitoring en ringen te kunnen voortzetten, is op 1 januari 2009 STORK – Stichting Ooievaars Research & Knowhow – opgericht.

Bestuur

STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. STORK is een stichting met een bestuur dat zes leden telt. Daarnaast zijn velen als vrijwilliger actief voor STORK. Denk daarbij aan de 22 STORK-ringers en aan alle nesteigenaren, (voormalige) ooievaarsstations en ooievaarsliefhebbers die zorgen voor informatie over al dan niet bezette nesten.

Contact

Uiteraard kunt u in contact komen met STORK. Mogelijk heeft u zelf een nest en heeft u geregeld contact met een van de STORK-ringers, anderen wonen in de buurt van een (voormalig) ooievaarsstation en weer anderen zijn al jaren melder van ooievaarsgegevens. Iedereen die deze contacten nog niet heeft, kan gebruik maken van een van de onderstaande mogelijkheden.

 

Website Stork: www.ooievaars.eu
E-mail: info.stork@ooievaars.eu of secretariaat.stork@ooievaars.eu
Postadres: STORK, Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum

Verder kunt u zich abonneren op de gratis digitale STORK nieuwsbrief en u kunt donateur van STORK worden.